Om oss | Arninge

LackeringByggMåleri ElGolv

Om Arninge Kök

Verksamheten startades 1987 och 2005 började Omar Vasquez Del Pino arbeta i företaget som då endast sysslade med lackering. Efter att Omar övertog verksamheten 2012 har Arninge Kök utvecklats till ett företag som kan hjälpa dig med hela ditt projekt på totalentreprenad . Vi tar emot uppdrag inom Lackering, Bygg, Måleri, Golv, och El. Hos oss får du en kontaktperson som ser över hela projektet från start till genomförande. Vi hjälper även gärna våra kunder med montering och transport av objekt.

Nöjda medarbetare

Vi uppnår bästa möjliga resultat genom att endast arbeta med fast anställd personal som omfattas av kollektivavtal, det är ett arbetssätt som låter våra hantverkare ha kvalité i fokus när de arbetar med ditt projekt. Vi erbjuder även våra kollegor avtalspension via Fora och är medlemmar i Svenska Målareförbundet. 

Kvalite & Miljöarbete

Genom vårt miljö- och kvalitetsarbete strävar vi efter att minimera miljöutsläpp och strävar mot produktens höga slutkvalitet. 

Miljöcertifiering. Arninge Kök och Lackerings kvalitet- och miljöcertifiering är likvärdig med Målarmästarnas Miljöledningssystem ISO 9002 och ISO 1401.

Miljöpolicy

  • Vi följer de lagar som gäller för miljöskydd
  • Vi uppfyller kraven i Målarmästarnas miljöcertifiering
  • Vi hushållar med resurser, vatten och energi
  • Vi begränsar uppkomsten av avfall och ser till att avfall som kan återvinnas sorteras
  • Vi strävar efter att minska utsläpp av lösningsmedel.

Personalpolicy. Företaget har en noggrann procedur när man anställer medarbetare, med bland annat läkarundersökning innan man påbörjar anställning. Samt är man noggrann med att följa regler, lagar och förordningar som gäller för miljö- och arbetarskydd.

En av våra verkstäder

En av våra verkstäder

MicrosoftTeams image 4

Arninge Kök använder elbilar – för miljövänlig transport direkt till dig!

Kundens tillfredsställelse är nyckeln till vår framgång.
Som kund till Arninge kök och lackering vill vi att du ska känna att vårat samarbete genomsyras av en hög kvalitet och en stor trygghet. Arninge kök och lackering använder sig i sitt dagliga arbete av de regler och rutiner som finns för kvalitetsledning enligt ISO 9002. Ett mål för framtiden är att långsiktigt och systematiskt arbeta mot en certifiering enligt denna norm. För att uppnå detta skall:

Tjänster utföras av kompetenta och engagerade medarbetare. Arninge kök skall också aktivt söka kompetensutveckling av sina medarbetare och därigenom stimulera till ett högt kvalitetstänkande.

Vi verkar aktivt genom att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete på alla plan samt ha tydliga och mätbara mål som är vägledande i förbättringsarbetet. Arninge kök arbetar efter gällande lagar och förordningar för verksamheten. Vårt mål är att framstå som det självklara alternativet för dig som söker högsta möjliga kvalité.

Sammantaget skall ovan nämnda punkter utgöra en stabil grund för Arninge kök och lackering kvalitetspolicy. Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för upprätthållandet av kvalitetsledningssystemet. Det är således varje medarbetares ansvar att känna till och verka efter Arninge köks kvalitetspolicy.

Kvalitetspolicy. Som personal på Arninge kök betraktar vi oss alla som kunder åt varandra. Detta sätter kunden i centrum och bidrar till en produkt som är i kvalitet minst enligt kundens önskemål.

Detta innebär också att vi åtar oss att leverera rätt mängd, i rätt tid, på rätt plats. För att nå dessa mål är det av största vikt att vi individuellt och gemensamt aktivt strävar efter ständiga förbättringar – alla ingår i ett lag där var och en fyller sin funktion.