Sekretesspolicy - Integritetspolicy ( GDPR )

LackeringByggMåleri ElGolv

Sekretesspolicy – Integritetspolicy (GDPR )

Genom att använda webbplatsen arningelackering.se godkänner du att Arninge lackering
använder dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy. Bolaget
respekterar fullständigt alla önskemål om att hålla personuppgifter som visas online
konfidentiella. Vi är medvetna om behovet av att skydda och hantera alla personuppgifter som
vi tar emot på ett lämpligt sätt. Om du inte godkänner sekretesspolicyn ska du inte använda
vår webbplats då vi idag använder oss utav GoogleAnalytics, Googletagmanager (GTM).och FacebookPixel för att förbättra våra marknadsföringsinsatser.

Personuppgifter
Med personuppgifter menas information som kan användas för att identifiera en individ. Detta
inkluderar men är inte begränsat till en persons för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller
annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation relaterad till personens hem
eller arbetsplats
Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar?
Som regel kan du besöka webbplatsen utan att tala om för oss vem du är eller avslöja någon
av dina personuppgifter. Bolaget behöver dock vissa personuppgifter för att till exempel
upprätthålla kundrelation. Bolaget samlar in och bearbetar information om dig när du fyller i
formulär på vår webbplats samt när du beställer tjänster via telefon eller mail.
personuppgifter. Bolaget samlar endast in de personuppgifter som krävs (t.ex. e-postadress
och namn) för att utföra den tjänst som du begär. Vi behöver registrera personuppgifter för att
med hjälp av Google Analytics samt Facebook pixel analysera hur webbplatsen används.

Vem får tillgång till personuppgifterna?
Personuppgifter som skickas blir endast tillgängliga för internt bruk. Vi lämnar aldrig ut
personuppgifter till tredje part. I vår strävan att ytterligare utveckla och förbättra våra
webbplatser samlar vi in statistik om användningen av sidorna. Statistiken används i
sammanslagen form, t.ex. för att se vilka sidor som besöks oftast och vilka webbläsare som är
vanligast bland våra kunder.

Kontakt samt granskning och uppdatering av sekretesspolicyn
Bolaget åtar sig att fortlöpande uppfylla de lagstadgade kraven för sekretesskydd. Du får
gärna kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om vår sekretesspolicy eller om
hur vi använder dina personuppgifter.